سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مینوسپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
پرویز منجمی – استادیار دانشگاه شیراز
محمدامین عبادی –

چکیده:

شهرستان شیراز دارای اقلیم نیمه خشک است و بهدلیل کشاورزی فعال و رشد جمعیت یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی ان را می توان کمبود آب و ازدیاد روزافزون فاضلاب دانست از راه کارهای موجود بازیابی منابع آبی است که قبلا استفاده شده اند به دلایل بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شیراز با دبی کمتر از دبی طرح خروج مواد از ته نشینی ثانویه به سبب پدیده های کف کردگی و تورم لجن و بالا بردن راندمان گندزدایی ضرورت انجام تصفیه پیشرفته یا ثالثیه از هم اکنون احساس می گردد دراین تحقیق از تصفیه پیشرفته به روش فیلتراسیون که شامل سه بستر جهت جریان رو به پایین و نرخ بارگذاری درمحدوده ۱/۸-۱۲/۲m3/2.hr استفاده شده است بعد از راه اندازی کیفیت پساب ورودی و خروجی فیلتر با انجام آزمایشات COD,TSS کدورت کلیفرم وکلرباقیمانده تعیین گردید.