سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد ضابط – استادیار- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه فردوسی مشهد
امیر شاه پسندی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کربن در کوره قوس، از طریق واکنشهای شیمیایی داخل مذاب و احتراق ثانویه، میتواند بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز برای ذوب و تصفیه فلز را تأمین کند. افزودن کربن به شارژ کوره سبب افزایش تولید گازCO پفکی شدن سرباره، کاهش مصرف برق و بهبود راندمان فرآیند میشود. در این پروژه تأثیر کیفیت مواد کربنی بر میزان انرژی مصرفی از دیدگاه ترمودینامیکی، با استفاده از دادههای مربوط به کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان توسط نرم افزارFACT SAGEبررسی شد. با افزایش خاکستر کک از۱۲/۷۵تا۲۴/۷۵ درصد اگر مقدار کک ورودی تغییر نکند انرژی مصرفی۱/۳درصد افزایش مییابد. افزایش خاکستر کربن تزریقی از ۳/۸تا۲۷/۸درصد، انرژی مصرفی را۰/۹درصد افزایش میدهد