سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوه
سیده منا تابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا جلالپوربارفروش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ترتیب حل گره ها در دقت نتایج روش Line-by-Line برای حل عددی معادله ی دیفرانسیل تراوش با استفاده از شبکه بندی ساختار یافته ی مستطیلی در محیطهای غیرهمگن و غیرهمسان با شرایط توپوگرافی پیچیده توسط نرم افزار توانمند MATLAB با در نظر گرفتن شرط مرزی ریمن مورد بررسی قرارگرفته است نتایج استخراج شده از مدل بانتایج نرم افزار PHASE2 7.0(2010 توسط نرم افزار آماری SPSS17 مقایسه گردیده است نتایج مقایسه نشان میدهد که ترتیب حل گره ها روی مقدار P-VALUE تاثیر گذار بوده و این شاخص را بیش از ۰٫۰۱ تغییر داده است.