سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

هوشنگ شجری –
حسین استادی –
سحر سبزه پرور –

چکیده:

کارشناسان علل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را موانع حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می دانند. با توجه به اثر گذاری عوامل مختلف بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر تحریم ها که در دو بعد اقتصادی و سیاسی تأثیر گذار است و با توجه به ساختار جغرافیایی ایران و مسائل ایدوئولوژیک و برنامه های هسته ای که همواره مورد تحریم واقع شده است، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این متغیر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. در واقع هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی اثر متغیرهای کلان و تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران است. عوامل مختلفی از جمله ساختار جغرافیایی، مسائل ایدوئولوژیک، برنامه های هسته ای در ایران باعث شده که همواره با تحریم هایی از سوی کشورهایی به ویژه آمریکا و اروپا مواجه شویم و خود این عوامل تأثیر گذاری بالایی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهد. جنبه نوآوری این مقاله استفاده از روش نوسان گیری در متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بررسی متغیر تحریم اقتصادی بر نوسانات سرمایه و استفاده از روش پویای GMM می باشد که تا کنون مطالعه ای در این زمینه صورت نگرفته است.