سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسا حیدری – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
طاهره حیدری – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور دامغان، مربی
مهدی پیوندی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار
اصغر مشبکی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی و اثربخشی آن نهفته است یکی از مدل های سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تبلیغات مدل آیداست در این مدل فرایند اثر گذاری تبلیغات به چهار مرحله جلب توجه، ایجاد علاقه، ایجاد تمایل و اقدام تقسیم می شود و تبلیغات به عنوان یک عامل بیرونی که می تواند مشتری را از مرحله ای به مرحله بعد هدایت کند مطرح می شود. در این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی هفت مرحله ای برای ارزیابی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در بانکداری الکترونیک بر اساس مدل آیدا توسعه داده شده است که علاوه بر چهار مرحله فوق، تأثیر تبلیغات در ایجاد اعتماد، رضایت و وفاداری مشتری را نیز بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه ای که به تأیید خبرگان رسیده است به صورت مطالعه موردی در شعب بانک ملت شهر شاهرود جمع آوری و به کمک نرم افزار spss )آزمون های T-test و One Way Anova ( تحلیل گردیده است.