سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی دانشگاه تهران
ادهم قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین پهلوان – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در دیوارهای برشی بتنی مسلح، تأمین شرایط شکل پذیری امری بسیار دشوار می باشد و نیاز به آرماتورگذاری پیچیده ای دارد. در این مقاله به بررسی اثر استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی ۱، با خصوصیت های رفتار سوپرالاستیک و رفتار مادی حافظه دار شکلی برای استفاده در سازه های بتنی به ویژه در دیوارهای برشی بتنی می پردازیم. در متن مقاله، از روش اجزای محدود ۲ به همراه استفاده از نرم افزارABAQUS جهت تحلیل مدل دیوار برشی بتنی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی استفاده می گردد و نتایج بدست آمده از آن با نتایج دیوار برشی بتنی مشابه با مصالح متعارف تحت بارگذاری یکسان مقایسه و بررسی می گردد و در نهایت تأثیر این آلیاژها در عملکرد دیوار برشی بتنی مورد تحلیل قرار می گیرد.