سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حسین زاده هلاله – شرکت نفت فلات قاره ایران، کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
عباسعلی چنگلوایی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

بدلیل عدم موفقیت بعضی از عملیات انگیزشی انجام گرفته در مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز، با بررسی جامعی روی یک چاه منتخب، تاثیر اسیدهای مختلف با استفاده از اسید کلریدریک ۱۰و۱۵ و % ۲۸ در رفع آسیب و افزایش نفوذپذیری سنگ مخزن بررسی شده است. همچنین با استفاده از آزمایشات مربوط به آنالیز مغزه و گزارشاتFMI و مطالعات چاه آزمایی ۲ با استفاده از نرم افزار Pan System v3،۴ نوع تخلخل این سازند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالا بودن غلظت، همواره هماهنگ با افزایش عملکرد آن نبوده و برای هر مخزن و چاه نفتی باید طبق شرایط آن مخزن، غلظت بهینه را انتخاب نمود. همچنین استفاده از اسید هیدروکلریک با غلظت ۱۵ % بهترین حالت برای اسیدزنی چاه مورد مطالعه می باشد. کاهش ضریب پوسته از ۵ به-۴/۴۵ موفقیت آمیز بودن این عملیات را نیز روشن ساخت. همچنین ارزیابی نتایج بدست آمده نشان داد که علیرغم کربناته بودن سازند داریان، یگانه بودن تخلخل این سازند منطقی تر به نظر می رسد