سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه طبری بابل
حمید نوروزی – دانشجوی کارشناسیارشد، مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه طبری بابلنویسنده
بابک حیدری – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

از دلایلی که بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساخت شده است، عوامل اقتصادی، خواص مهندسی، زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی است. امروزه نیز سبک سازی با حفظ مقاومت، مورد علاقه ی دست اندرکاران صنعت ساختمان است. در مطالعه حاضر ابتدا بتن سبک و انواع آن معرفی شده است و مشخصات حرارتی انواع مختلف بتن سبک و عوامل مؤثر بر آن مشتمل بر؛ تأثیرات تغییرات چگالی، ضخامت، نماهای خارجی متفاوت با پوشش های گوناگون بر عملکرد حرارتی- رطوبتی بتن سبک مورد بررسی قرار گرفت. در پایان جمع بندی و پیشنهادات برای بهبود عملکرد حرارتی ارائه گردید.