سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن دهقانی نیشابوری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. جامعه مورد نظر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی شهرستان سبزروار در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. نمونه شامل ۱۰۰ نفر از دانش آموزان می باشد که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند.