سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قاسم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرعلی ابونوری – دانشجویان کارشناسی ارشد
علیرضا ایروانی –

چکیده:

میخ کوبی از جمله روشهای پایدارسازی شیروانی های خاکی استکه به دلیل صرفه اقتصادی و سادگی اجرا بطور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد ارزیابی مناسب رفتار و پایداری خاک میخ کوبی شده برای مقاصد طراحی بسیارپراهمیت می باشد بهره گیری از مدل رفتاری مناسب درارزیابی های ذکر شده ضروری است دربررسی حاضر رفتار و پایداری یک شیروانی خاک میخ کوبی شده را طی مراحل ساخت به روشاجزای محدود با استفاده از مدل رفتاری خاک سخت شونده بررسی کرده و آن را با مدل موهر کولمب که رایج ترین مدل رفتاری درشبیه سازی رفتار خاک است مقایسه می کنیم ذکر این نکته ضروری است که تاثیر سختی خمشی میخ ها که معمولا در مدلسازی ها از آن چشم پوشی می شود در تحلیل حاضر لحاظ می گردد چون میخ ها صرفا یک عضو کششی نمی باشند.