سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی وانتخاب
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید غیور – استادیار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

نانو مکعب های اکسید کادمیوم به روش فوق سریع مایکروویو که روش ارزان و راحتی نیز هست تولید شدند. تأثیر امواج مایکروویو برشرایط سنتز نانو ساختارهای اکسید کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور فلز خالص کادمیوم به عنوان ماده اصلی بکار گرفته شد و درون یک جسم جاذب امواج مایکروویو، قرار گرفت. در مدت زمان کوتاهی که امواج مایکروویو به نمونه تابیدند،فرآیند تبخیر/اکسایش رخ داد و اکسیدهای تولید شده چند سانتی متر بالاتر، روی سطح داخلی ظرفی شیشه ای تجمع یافتند. پس از اتمام فرآیند نمونه های بدست آمده جمع آوری گردیدند و بررسی خواص ساختاری آنها توسط تست هایSEM و XRD انجام پذیرفت، که بررسی های میکروسکوپی حاکی از آن است که نانو مکعب های اکسیدکادمیوم با استفاده از این روش با موفقیت تولید شدند و دارای پراکندگی و فراوانی مناسب بودند