سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی حمیدزاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مراتیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فولادهای پرکروم- پرکربن که معمولاً حاوی سایر عناصر آلیاژی هستند در حین انجماد و سرد شدن، شبکه بسته ای از کاربیدهای یوتکتیک روی مرزدانه های آستنیت تشکیل می گردد. این شبکه باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش شده ولی چقرمگی شکست را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق به منظور تغییر ریز ساختار و افزایش چقرمگی قطعه ریختگی، عنصر نیوبیم به این فولاد افزوده و ریخته گری شد. ریز ساختار نمونه د رحالت ریختگی مورد بررسی قرار گرفت و بمنظور بررسی تأثیر تغییر ساختار بر خواص مکانیکی آزمون های سختی سنجی و ضربه بر روی این آلیاژ انجام گرفت. نتایج نشان داد افزودن نیوبیم باعث بهبود اندازه و مورفولوژی کاربیدها در این آلیاز شد و چقرمگی آن را با حفظ سختی، افزایش یافت.