سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سالار سالخورده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدحسین نوری قیداری – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

در این مقاله سه سری طرح اختلاط بتن خود تراکم مورد استفاده قرار گرفته شده است که بدین منظور ۱۰۰ درصد سنگدانه های درشتدانه ی طرح اختلاط از مصالح بازیافتی بتن و ۰%، ۲۰%، ۴۰%، ۶۰%، ۸۰% و ۱۰۰% سنگدانه های ریزدانه، از مصالح بازیافتی بتن انتخاب شده است. در سری I و II طرح اختلاط بتن خود تراکم، نسبت آب به خمیر به ترتیب ۰/۵ و ۰/۴۵ و در سری III نسبت های آب به خمیر ۰/۳۵، ۰/۴۰ و ۰/۴۵ در نظر گرفته شده است. مقدار سیمان برای کلیهی طرح اختلاط ها یکسان انتخاب شده است. در نهایت با انجام آزمایش، تأثیر افزودن درصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن به عنوان سنگدانه بر روی جریان اسلامپ بتن خود تراکم بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج حاصل از آزمایش های جریان اسلامپ بتن خود تراکم بازیافتی در سری I و II مشاهده گردید که با افزایش مقادیر ریزدانه های بازیافتی بتن میزان قطر جریان اسلامپ بتن خود تراکم نیز افزایش پیدا می کند.