سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد لاری بقال –
احمدعلی آماده –
هادی مرادی –
علی رحیمی –

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتی (Ni-Al(2)O(3 به دلیل خواص مطلوب مانند مقاومت به خودگی و سایشی بالا، در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارد. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتی (Ni-Al(2)O(3 در حمام آبکاری واتس حاوی ذرات آلومینا با قطر متوسط ۵۰ نانومتر با استفاده از جریان پالسی مربعی تولید شد. تأثیر پارامترهای دانسیته جریان، سیکل کاری، فرکانس و غلظت ذرات آلومینا در حمام و همچنین افزودنی ساخارین بر میزان ذرات آلومینا و توزیع آن ها در پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی با استفاده از SEM انجام شد و درصد وزنی ذرات آلومینا در پوشش با آنالیز ترکیبی EDX اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاه دانسیته جریان و افزایش غلظت ذرات آلومینا در حمام باعث افزایش درصد حجمی ذرات آلومینا در پوششی می شود و از طرفی با تغیر فرکانس و سیکل کاری بیشترین مقدار ذرات آلومینا به ترتیب در فرکانس ۱۰Hz و سیکل کاری ۳۰% اتفاق می افتد. همچنین افزایش غلظت ساخارین در حمام باعث کاهش درصد حجمی و کاهش کلوخه ای شدن ذرات آلومینا و یکنواختی بیشتر توزیع آنها در پوشش می شود.