سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد عابدینی نجف آبادی – شرکت مهندسی فکور صنعت تهران- واحد تحقیق و توسعه تکنولوژی;
علی دهقانی احمدآبادی –
رسول حجازی –
سیدمجید سقائیان –

چکیده:

امروزه فیلترهای نواری خلأ)Vacuum Belt Filters دارای استفاده گسترده ای در فرآیند فیلتراسیون کانسنگهای آهن می باشند ولی با ریزتر شدن ذرات موجود در پالپ فیلتراسیون، عملکرد این فیلترها به نحو چشمگیری کاهشمی یابد. لذا استفاده از مواد شیمیایی برای افزایش بازدهی فیلتراسیون خلأ همواره مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله، تأثیر سه نوع سورفکتانت آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی بر روی آب زدایی دو نمونه سنگ آهن شامل: کنسانتره چادرملو(d80۴۰ micron و باطله خط چهارم تولید کنسانتره گل گهر d80۳۰۰ micron در دستگاه فیلتراسیون خلأ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که سورفکتانتهای غیر یونی )لوریل الکل اتوکسیلیت( با عددHLB پایین، بهترین عملکرد را در کاهش رطوبت کیک نهایی از خود نشان می دهند همچنین اضافه کردن این سورفکتانت باعث کاهش زمان تشکیل کیک میشود. نتایج چندین تست آزمایشگاهی نشانمیدهند که اضافه کردن ۳۰۰g/tonاز این سورفکتانت به نمونه کنسانتره سنگ آهن چادرملو رطوبت را از ۱۳/۷۶% به۱۱/۲۱%کاهش و ظرفیت فیلتراسیون را از ۰/۷۳۹ به ۰/۸۴۲ton/m2hr افزایش میدهد.