سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

معصومه نوری کنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

بکارگیری و اجرای صحیح فناوریهای نوین در انبارداری و حمل و نقل میوه می توان د در توسعه تولید و صادرات محصولات باغی بسیار موثر باشند و علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور سالانه درصد قابل ملاحظه ی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهد. سالانه بیش از ۲۵ میلیون تن میوه و سبزی در کشور تولید می شود که ۷/۶ میلیون تن آن (معادل ۳۰/۶درصد)ضایع می شود،در حالیکه میزان ضایعات در کشورهای پیشرفته ۷ الی ۱۰ درصد می باشد. این تحقیق با هدف بررسی و اولویت بندی ابعاد کیفی مؤثر بر رفتار خریداران فناوری نانو جادب اتیلن انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی مشتریان شرکت زیست پژوهان خاورمیانه بوده اند، که شامل ۷۸ شرکت می باشند . جمع آوری و دریافت کامل پرسشنامه، ازگروه خریداران ۳۷ شرکت که بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجامگرفت و ازروش آزمونt- استودنت برای پاسخ به هر یک از ۴ فرضیه تبیین شده در تحقیق اقدام شده و پس از آن از آزمون فریدمن ۲ برای رتبه بندی عوامل و تعیین اولویت هر یک از آنان استفاده کرده و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها بااستفادهاز نرم افزارspss و نرم افزار آماریSTATISTICA انجام شده است. نتایج حاکی از آن بودند که ترتیب: زیبایی شناسی، عملکرد، کیفیت ادراک شده و دوام این کالا در اولویت بندی از جهت میزان تأثیرگذاری قرار داشتند