سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مهرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به نقش سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی که به عنوان مبنای برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد، در این مقاله سعی شده است که در مورد اهمیت اطلاعات مربوط به تصمیم گیری بیش تر بحث شود. بعضی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، به موقع بودن، قابل اتکاء بودن، مربوط بودن، قابل فهم، اهمین و قابلیت مقایسه می باشد که بر این اساس سرمایه گذاران با توجه به چنین اطلاعاتی سرمایه گذاری منطقی در بازار سرمایه انجام می دهند که این امر باعث توسعه، گسترش و رشد اقتصادی کشور می شود. این نکته هم نباید فراموش شود که افزایش کیفیت گزارش های مالی در تثمیمات سرمایه گذاران اثر بسزایی دارد و تحقیقات و مطالعات فراوانی انجام شده که ارزش گزارشگری مالی در سودمند بودن اطلاعات است. البته امکان دارد که اطلاعات حسابداری نامتقارن باشند و این خود سرمایه گذاران هستند که باید این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.