سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد اسمعیلی فلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،
توکل رمضانی اردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در این مقاله بررسی تأثیر شرایط اتصالی و گیرداری سرو نوک ریز شمع ها ، نسبت به پاسخ در برابر بار لرزه‌ای ارائه می‌شود. این تحقیق با به‌کارگیری یک مدل آلمان محدود انجام شده است و خاک به صورت الستیک با میرالی رایلی در نظر گرفته می‌شود. رو سازه با یک سیستم درجه آزادی منفرد، که مرکب از جرم متمرکز و یک ستون است، مدل می‌شود . ۳۰ و شش برای هر دو حالت ریز شمع های مایل و قائم اگر می‌شود. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که اتصال مفصلی بین ریزشمع ها به کلاهک مجرب کاهش نیروی محوری لنگر خمشی ، به ویژه در ریزشمع های قایل می‌شود و همچنین نشان داده می‌شود که جای‌گیری ریز شمع‌ها در یک لایه سخت به افزایش قابل توجه و غیرمنتظره‌ای نیروی محوری درریز شمع می‌شود.