سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه میرحیدری – مسئول فنی شرکت اصفهان بدر
ماندانا یزدانی – مسئول فنی شرکت گز سکه
ساناز نوبهشت – مسئول فنی شرکت نگین عسل

چکیده:

امروزه بسته بندی مورد استفاده د صنعت مواد غذایی بسیار با اهمیت بوده و استفاده از بسته بندی مناسب و ایمن یکی از راهکارهای اساسی برای ح فظ کیفیت ماده غذایی و افزایش زمان ماندگاری آن می باشد. با توجه به رویکرد جهانی کاهش استفاده از نگهدارنده ها و یا حذف آنها از مواد غذایی، عملاً نگاه ها به سمت افزایش کیفیت و افزایش زمان ماندگاری محصول با استفاده از بهبود خصوصیات بسته بندی معطوف شده است و در این راستا ارتقاء کیفیت بسته بندی های سنتی و تولید انواع بسته بندی های هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. شاخص ه ای ویژه ای نیز برای هر محصول تعریف شده است به گونه ای که برای هر گروه از مواد غذایی، با توجه به خصوصیات آنها، بسته بندی ویژه ای با فاکتورهای کنترلی متفاوت تعریف شده است. متاسفانه در کشور ما اهمیت بسته بندی تا حد زیادی نادیده گرفته شده و انتخاب نوع بسته بندی بیشتر بر اساس مصلحت مالی تولید کننده می باشد و ۲ فاکتور مهم سلامت و کیفیت آن نادیده گرفته می شود. ه مچنین نقص آئین نامه های موجود در زمینه بسته بندی مواد غذایی و کلی نگری آنها نیز باعث اجرایی نشدن آنها گشته و گزینش و حتی کنترل بسته بندی مواد خ وراکی را بسیار بی قاعده و سلیقه ای نموده است.