سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرجان مشتاقی مقدم – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری
جمشید مردانی – مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
عباس خدابخشی – کارشناس ارشد مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

زنان و دختران از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می گردند. سلامت این بخش از جامعه به عنوان یکی از معیارهای مهم پیشرفت و توسعه یک جامعه به حساب می آید. عوامل مختلفی می توانند سلامت آنها را تهدید نماید. یکی از مهمترین ماکنهای مخاطره آمیزی که اختصاصاً جهت این گروه استفاده می گردد، آرایشگاهها می باشد. با عنایت به مطالب فوق برنامه آموزشی در قالب یک طرح برنامه ریزی و طی یک دوره ۱۸ ماهه به مورد اجرا در آمد و تنها با استفاده از طرق مختلف آموزش سعی در ارتقاء وضعیت بهداشت در آرایشگاهها و افزایش آگاهی آرایشگران زن گردید. با استفاده از آزمون t نتایج نشان داد که بین طرق مختلف آموزش، افزایش آرایشگران زن و رشد شاخصهای بهداشت محیطی ارتباط مستقیم وجود دارد. لازم به ذکر است که در این طرح از هیچکدام از اهرم های اجرایی (نظیر جرائم نقدی یا تعطیل مکان کسب) استفاده نگردید.