سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی علیزاده – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج –

چکیده:

در این مقاله ار فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای سنتز نانوپودر آلومینیوم در آسیاب ماهواری تحت اتمسفر آرگون و به مدت ۲۰ ساعت استفاده شد. همین فرآیند نیز برای تولید نانوپودر کامپوزیتیAl-4wt.%B4C به منظور بررسی نقش ذرات تقویتکننده نانوسایز در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که افزودن ذرات کاربید بور باعث تسریع فرآیند آلیاژسازی مکانیکی، افزایش نرخ کارسختی و شکسته شدن زمینه آلومینیومی میشود. استحکام کششی زمینه آلومینیومی تولید شده به روش اکستروزن داغ قبل و بعد از افزودن نانوذراتB4C مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر بیشتر بودن استحکام تسلیم و استحکام کششی زمینه آلومینیومی نانوساختار در مقایسه با زمینه آلومینیومی اولیه با دانههای درشت است. همین نتایج برای نانوکامپوزیتAl-B4C نیز مشاهده شد.