سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک-ایران-تهران-مهندسین مشاور ایران خاک

چکیده:

جهت بررسی و اندازه گیری عملکرد واقعی سازه های ژئوتکنیکی از لوازم اندازه گیری استفاده میشود. جابجائی قائم، به خصوص انداز هگیری نشست سدهای خاکی، از اهمیت خاصی برخوردار است. کشیدگی سنج مغناطیسی نوعی از این ابزار میباشد. این مجموعه داخل گمانه گذاشته شدهو فضای بین لوله و دیواره گمانه با دوغاب بنتونیت-سیمان پر میگردد. وقوع پدیده آب انداختگی در دوغاب میتواند سبب خطا در قرائت نشستها گردد.در این تحقیق به کمک نرم افزارPLAXIS افزایش سختی در گمانه تزریق با در نظر گرفتن افزایش سختی دوغاب در عمق و به کمک یک سری آزمایشهای تک محوری دوغاب این پدیده بررسی شده و مصالحی که میتوانند در کاهش این پدیده موثر باشند معرفی خواهند گردید