سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه رحمت اله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، گروه معماری، اصفهان ، ایران
سیده مرضیه طبائیان – استادیار گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه معماری،اصفهان، ایران

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز بشر به مسکن، در ایران نیز مانند سایر کشورها الگوی تولید مسکن به سمت بلندمرتبه سازی سوق پیدا کرده و در این مسیر به دلیل عدم توجه به نیازهای مختلف انسانی و درنظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین با مشکلات متعددی مواجه گردیده است. در این پژوهش سعی شده با شناسایی این مشکلات و بررسی آن ها به راهکارهایی بهینه جهت ارتقاء کیفیت محیطی ساختمان های مسکونی بلندمرتبه دست یافت. در این راستا پس از پژوهش و مطالعات میدانی کتابخانه ای ؛ همچنین با بررسی میدانی در دو مجتمع مسکونی و تنظیم پرسشنامه به شناسایی مؤلفه های مرتبط با کیفیت محیطی پرداخته شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤلفه های مختلفی در ارتقاء کیفیت محیطی مؤثر هستند؛ که با بکارگیری الگوهای مؤثر طراحی تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت محیطی دارد که سعی گردیده است راهکارهایی جهت طراحی بهینه ارائه گردد.