سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه سادات مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
نگار نجاری میلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حسام زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
احسان هاشم زایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

توت فرنگی یکی ازمحصولات میوه ای سریع فاسد شونده است وبه آسیب های مکانیکی حساس بوده درضمن دارای متابولیسم وتخریب سریع می باشد توت فرنگیدرکنار فوایدتغذیه ای فراوانی که دارد دارای عمر انبارمانی کوتاهی است و طبق تحقیقات صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی استان کردستان ضایعات فراوانی دربردارد بنابراین برخی تیمارها برای افزایش عمر محصول وحفظ کیفیت توت فرنگی مورد استفاده قرارمیگیرد پوششهای خوراکی فیلم های با ضخامت کم هستند و به دوگونه تجزیه پذیرو تجزیه ناپذیر تقسیم می شوند که کیتوزان یکی ازانواع فیلم های خوراکی تجزیه ناپذیر است دراین تحقیق به بررسی اثر استفاده از کیتوزان به عنوان پوشش جهت بهبود برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارگانولپتیکی و میکروبی میوه توت فرنگی پرداخته ایم که طبق آزمایشات انجام گرفته نتایجی به شرح زیرحاصل شد کیتوزان رسیدگی میوه را کند کرده و باعث حفظ سفتی بافت و رنگ میوه می شود استفاده ازکیتوزان تاثیر برماده جامد نداشته اما اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش میدهد و همچنین باعث کاهش پوسیدگی قارچی کپک خاکستری می گردد ضمن استفاده از کیتوزان ۱٫۵% نسبت به ۰٫۵% بیشتری تاثیر در بهبود خصوصیات کیفی ذکر شده داشت