سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت نهاوند از جمله دشت های استان همدان می باشد که به لحاظ کشاورزی و جمعیتی دارای اهمیت زیادی است.در دهه های اخیر افزایش روزافزون جمعیت و توسعه کشاورزی سبب افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است، لذا نیاز به یک مدیریت صحیح به منظور کنترل کمی و کیفی آب در این آبخوان ها احساس می شود. برای مدیریت صحیح و دقیق استفاده از امکانات پیشرفته می تواند بسیار مفید واقع شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) بعنوان یک سیستم سریع، دقیق و مدرن از آن جمله است. در این مطالعه با استفاده از داده های سطح ایستابی و کیفیت آب چاههای مشاهده ای وضعیت آبخوان دشت نهاوند بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بیشترین افت سطح آب طی سالهای۸۱-۸۰ و۸۷-۸۶ در قسمت عمده ای از شمال و قسمت هایی ازمرکز دشت اتفاق افتاده است همچنین منحنی های هم میزانEC آبخوان ها نشان می دهد که مناطق دارای بیشترین افت سطح آب با مناطق دارای حداقل کیفیت آب تطابق دارد