سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین نصری – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران
سعید نجفی – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران

چکیده:

اغتشاشات هارمونیکی یکی از مباحث مهم در زمینه کیفیت توان الکتریکی سیست مهای قدرت است که امروزه با افزایش میزان بارهای غیر خطی، مبدل های استاتیکی و … از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . علت اصلی این اغتشاشات جار یشدن جریان غیرسینوسی بارهای غیر خطی در شبکه می باشد که سبب بروز ولتاژهای هارمونیکی(غیرسینوسی ) در نقاط مختلف شبکه می گردد . این اغتشاشات پیامدهای نامطلوب فروانی از قبیل ایجاد تداخل و اغتشاشات الکترومغناطیسی، گر مشدن ترانسفورمرها و ماشین های الکتریکی و خطا در عملکرد سیستم های حساس و رله های حفاظتی بدنبال دارد. در اندازه گیری های انجام شده در شبکه برق غرب کشور مشاهده گردید که بعضی از شاخص های کیفیت توان در ارتباط با هارمونیک های مختلف ولتاژ وجریان در این شبکه از حد مجاز تجاوز می کنند.در این مقاله با مد لسازی شبکه برق غرب در نرم افزار DIgSILENTبا توجه به مشخصه های امپدانسی بدست ، آمده علل وجود هارمونیک در نقاط مختلف مورد بررسی قرارمی گیرد و در ادامه با توجه به مدل موجود، تأثیر ات اضافه کردن خازن های تصحیح ضریب توان و فیلترهای غیر فعال با توجه به محل آنها روی مشخصه هارمونیکی مورد بحث قرار میگیرد