سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
الهام سادات موسوی زاده نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها
عقیل کورآوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها

چکیده:

بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گسترده تر در بازارهای هدف را باید ازجمله کاتالیزورهای جهاد اقتصادی دانست و توجه بیشتری به بهبود بهره وری در حوزه های اقتصادی راباید مدنظر قرار داد. در سایه جهاد اقتصادی، کشور می تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت های گسترده تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود. در این راستا مسئله نیروی انسانی همواره از مهم ترین مسائل مربوط به اقتصاد و توسعه اقتصادی هر کشور بوده است و در سالهای اخیر به دلیل اهمیت آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر موضوع دیگر، مورد توجه و بحث قرار گرفته است. دراین مقاله به دلیل اهمیت این موضوع به توضیح مختصری درباره جهاد اقتصادی و ابعاد آن و بررسی و اولویت بندی برخی عوامل ارتقاء بهره وری عوامل انسانی تأثیرگذار بر بهبود عملکرد سازمانها پرداخته خواهد شد