سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
آرزو عابدی – دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی
سهیل پرخیال – دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات

چکیده:

معالجه باشستشو از گذشته های دور به عنوان یک روش درمانی انواع بیماری ها در سرتاسر دنیا به کار گرفته می شده است. در منطقه زمین گرمایی مشکین شهر واقع در شمالغرب کشور ایران دراستان اردبیل و در دامنه شمال غربی کوه سبلان چشمه های آبگرم و فومرول های فراوانی وجوددارند..در این پژوهش احتمال دارابودن خواص درمانی برخی چشمه های آب گرم موجود با مقایسه با استاندارد های جهانی بررسی می گردد. آب تمامی چشمه های مورد مطالعه غنی از منیزیم، چشمه قینرجه غنی از فلوئور و چشمه های ملک سوئی، خسروسوئی، ایلاندو و قینرجه غنی از جامداتنامحلول می باشد. آب کلیه چشمه ها جزو آبهای گرم حاوی مواد معدنی زیاد بوده و خواص درمانی را طبق استاندارد دارا می باشند