سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ولید خالدیان – مدیر اداره منابع آب شهرستان دیواندره
عبدالله دولتیاری – مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای کردستان

چکیده:

در میان انواع خطرهای طبیعی ، سیلاب به هنوان یکی از ویرانگرترین بلایا شناخته می شود . سیلاب در طبقه بندی جهانی در زمره مهمترین بلایای طبیعی قرار می گیرد و خسارات زیادی را به جوامع انسانی ، تاسیسات ، مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی و …. تحمیل می کند. پدیده سیلاب هر ساله در تپنقاط مختلف جهانباعث بروز خسارت مالی و جانی فراوان به طوری که حتی در کشورهایی که در زمینه حفاظت سواحل و رودخانه های و ایجاد سدهای مخزنی با هدف کنترل سیلاب ، پیشرفت چشمیری داشته اند هر ساله سیل های عظیم و غیر قابل انتظاری اتفاق افتاده و خسارت فراوانی را به بار آورده است. پدیده های زیادی در وقوع سیلاب و افزایش خسارات ناشی از آن سهیم می باشند که در این بین تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در افزایش مقدار وانابهای سطحی و به تبع ان افزارش در تعداد و حجم وقایع سیلابی و در نتیجه افزایش مقدار فرسایش در سطح حوزه های آبخیز کشور مطرح استو تغییر در کاربری اراضی و پوشش زمین اثرات مستقیمی را بر فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز دارد که منجر به تخریب و زوال در محیز های ابی و افزایش خطرات سیل می گرددو سیلاب های شهری و تاثیرات سو اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی آن به عنوان یک پدیده طیعی همچون سایر پدیده ها به مدد برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش بینی و مدیریت می باشد بطوری که از یک سو خسارت های ان را می توان به حداقل رسانید و از سوی دیگر با احیای سیلاب شهری بخشی از نیاز به اب را برطرف نمود. در این تحقیق کهه به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) و مطالعات میدانی (مشاهده) انجام گرفته است ابتدا به بررسی تاثیرات و تبعات ناشی از تغییر کاربری اراضی بر پدیده سیلاب پرداخته و سپس به بررسی روش های سازه ای و غیر سازه ای در مدیریتدر مدیریت بهنگام سیلاب اشاره و نهایتا راهکارهای جهت جلوگیری از تشید سیلاب ارائه می گردد.