سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین رستمی منجزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان – دانشکده فنی و مهندسی – مربی – کارش
مهنوش طالب زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان – دانشکده فنی و مهندسی – مربی – کارش

چکیده:

همواره یکی بوفون عاملی مهم زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران، حکایت از شناخت خصوصیات مفیدی، بخصوص اقلیمی پهن‌های متنوع ایران ، چاره‌اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هر چه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاری‌های اقلیمی – محیطی آن دارد. معماری بومی به طور، شهری که واجد ارزش، هویت معماری و شهرسازی از نقاط شاخص خوزستان می‌باشد دقیقاً منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاصی در منطقه می‌باشد. بنابراین شناخت این معماری و راهکارهای بوسنی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از آن‌ها در فضاهای جدید ایجاد می‌کند. در این تحقیق معرفی و شناخت ارزش‌ها و کیفیت‌های کالبدی به کار رفته در معماری بومی شوشتر که با توجه به اقلیم (شرایط آب و هوایی) این منطقه شکل گرفته مورد توجه می‌باشد. هدف کاربردی این راهکارهای اقلیمی – کالبدی جهت تراضی بناهایی همساز با اقلیمی میباشد نه در تضاد با آن. روش اصلی تحقیق این مقاله توصیفی – تاریخی وتحلیل کتابخانه‌ای است که با رجوع و به اسناد و مدارک مورد بازبینی قرار گرفته است. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به محیطی همساز با عده‌ای بدون آنکه بخواهیم خود را وادار به استفاده از دستگاه‌های پیچیده و خدمات مکانیکی نماییم و در این راه هزینه‌های هنگفت مصرف زیاد از حد انرژی را متحمل شویم چاره‌ای نیست جز آنکه برای تأمین آسایش به جست‌وجوی الگوهای اقلیمی و سازگار با آن که حاصل تجربیات هزاران ساله گذشتگان است روی آوریم و از آن در حفاظت و زنده سازی به ماری بومی بافت‌های قدیمی شهری بحث نموده و با استفاده از مواهب طبیعی و زیرساخت‌های اقلیمی متناسب با محیط پیرامون به حفظ و احیای آن همت گماریم.