سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلجی – کارشناس ارشد عمران- سازه ، مدرس دانشگاه

چکیده:

در سه دهه اخیر دیوارهای برشی فولادی به دلیل مقاومت، سختی و شکل پذیری بالا در دو نوع سخت شده و بدون سخت کننده مطرح گردیدند. اما با توجه به اینکه هر دو نوع دیوار برشی فولادی دارای معایبی چون کمانش در محدوده ارتجاعی و یا وجود تنش های پسماند در اثر جوشکاریسخت کننده ها می باشند. بنابراین جهت پوشش معایب مذکور با توجه به عملکرد مناسب لرزه ای ورق های تاشده، در تحقیق حاضر از نرم افزار اجزای محدود ۱۰٫۰ANSYS و مدل سازی سه بعدی دیوار با المان پوسته هشت گرهی و با انجام تحلیل های همزمان غیرخطی مادی و هندسی به بررسی تأثیر ابعاد به ضخامت دیوار برشی فولادی ساخته شده از ورق های مثلثی پرداخته شده است. نتایج حاصله با در نظر گرفتن نمودار های بار- تغییرمکان واقعی و مدل تقریبی دو خطی، مناسبترین ضخامت دیوار برشی فولادی را با توجه به عرض پانل، تحت بارهای وارده نشان می دهد.