سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرنوش باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
زهرا معینی کربکندی – کارشناسی مهندسی صنایع
حدیثه سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهتاب افشارهروی مقدم – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

بهبود نظام مند و مستمر کارکنان درسه محوراساسی توسعه دانش بهبود مهارت ها و ایجاد یا تغییر نگرش ها به یکی ازدغدغه ها یاصلی مدیران به خصوص مدیران مراکز دانش محور بدل شده است اموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور ایجاد توانایی بیشتر تولید افزایش کارایی درشغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقالات بالاتر یکی ازموثرترین مسیرهای پیش روی این دسته ازمدیران است از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مدلسازی پویایی تاثیر اموزش ضمن خدمت برکارایی کارکنان جهت سیاستگذاری بهبود منابع انسانی دانشگاه علم و فرهنگ می باشد بدین منظرو پس ازشناسایی شاخصهای موثرازطریق مصاحبه های اکتشافی دریافت دیدگاه اگاهی دهندگان کلیدی مصاحبه نیمه ساختاریافته با سرپرستان شاغلین خبره و تازه کار همچنین بررسی اسناد و مطالعات قبلی و بررسی ارتباط بین این شاخصها مساله موردنظر درقالب پویایی شناسی سیستم ها مدلسازی شده و نتایج بدست آمده توسط نرم افزار Vensim مورد تحلیل قرارگرفته است.