سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح اله پژند – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری – رشت صندوق پستی ۳۴۶۴-۴۱۶۳۵
کورش حدادی مقدم –
فروزان چوبیان –
رودابه روفچایی –

چکیده:

مطالعات به عمل آمده مبنی بروجود کرم Nereis diversicolor د رمناطق مختلف دریای خزر و تالاب انزلی این موجودات را به عنوان یکی از غذاهای زنده و با ارزش به جهت بالا بردن پروتئین جهتتغذیه ماهیان تجاری می توان با اهمیت ارزیابی نمود. این بررسی در دهانه ورودی دریای خزر به تالاب انزلی در سال ۱۳۸۸ در روگاه خروجی آن انجام گردید و تعداد ۲۸۵ بارنمونه برداری از رسوبات صورت پذیرفت رسوبات با استفاده از بنتوزگیر از بستر جمع آوری و پس از عبور از الک با چشمه ۰/۵ میلی متر موجودات بنتیک که بطور غالب کرمها بودند جداسازی و بصورت زنده به آزمایشگاه منتقلگردید. در هر بار نمونه برداری دمای آب و هوا، شوری اندازه گیری شدند. کرمها در ۴ گروه وزنی به ترتیب ۱-۹ ، ۴۹-۱۰ ، ۱۹۹-۵۰ و بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم جداسازی و شمارش گردیدند. نمونه برداریهای به عمل آمده در ماه های مختلف نشان داد تراکم کرم نرئیس در ماه خرداد نسبت به ماه های دیگر سال بیشتر بوده ودر ماه اسفند فقط کرمهای مولد به طول حداکثر ۱۵ سانتی متر در زیستگاه طبیعی آنها وجود دارد.