سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کربلایی خیاوی – دانشجوی دکتری قارچ شناسی
مهدی مهرپویان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اسدالله بابایی اهری – گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز
حسین فتحی – محققین ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر

چکیده:

بیماری سفیدک سطحی انگور ازلحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماریهای انگور در دنیا و ایرانبه شمار می رود ودرصورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستانها وارد می سازد این پژوهش بهمنظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه درایجاد اپیدمی بیماریدر سالهای ۸۷و۸۸و۸۹ دراستان اردبیل انجام گرفت براساس بررسی های انجام شده قارچ می کند که با مطالعات دقیق سیتوپاتولوژیزکی بصورت میسلیوم در درون جوانه های در حال خواب انگور زمستان گذرانی عامل بیماری وجود میسلیوم در درون جوانه های دورمانت به اثبات رسید نتایج بدست آمده نشانداد که پس از شروع فعالیت گیاه اگر به مدت ۴ روز میانگین درجه حرارت بین ۱۹-۱۶ درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت نسبی بیش از ۵۰ درصد باشد قارچ عاملی بیماری رشد و فعالیتش را آغاز می کند درجه حرارت مناسب برای رشد و اسپورزایی این قارچ ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد به همراه رطوبت نسبی ۱۰۰-۴۰ درصد و نورخفیف در ۶ / ۳ / ۱۳۸۷ ، ۲ / ۳ / ۱۳۸۸ و ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۹ درمرحله ۵ تا ۶ برگی و دراز شدن گل آذین ها توسط است