سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه پیروزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مجید توکلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

این تحقیق در محدوده مطالعاتی بطول ۲۰ کیلومتر از رودخانه گهررود که در شرق استان لرستان و در ۱۸ کیلومتری شهرستان دورد واقع شده و از ارتفاعات قسمت میانی اشترانکوه و دریاچه گهر سرچشمه می گیرد انجام گرفته است در طول این تحقیق اقدام به جمع اوری نمونه های بیولوژیک شامل پلانکتونها بنتوزها ماهیان و گیاهان ابزی نموده و این نمونه ها در ظروف مخصوص فیکس و نگهداری شده و در آزمایشگاه با استفاده از منابع معتبر مورد شناسایی قرار گرفته اند گهررود از نظر کیفیت بیولوژیکی چندان غنی نبوده و در مجموع تعداد ۳۱ جنس و گونه از ۵ خانواده فیتوپلانکتونها شامل Xanthophyceae،Euglenophyceae ، Bacillariophyceae،Chlorophyceae,Cyanophyceae تعداد ۷ جنس و گونه از ۲ خانواده زئوپلانکتونها Rotifera ، Protozoa و تعداد ۴۲ جنس از ۲۶ خانواده بنتوزها از راسته های حشرات شامل Dipteraو Trichoptera وEphemeroptera و نرمتنان Gastropoda کرمها Tricladida و سخت پوستان Amphipoda و ۹ گونه از سه خانواده ماهیان شامل Balitoridae, Cyprinidae، Salmonidae و تعداد ۱۲ خانواده از گیاهان ابزی از ان جمع اوری و شناسایی شده اند بطور کلی بر اساس توان اک.لوژیکی استعداد طبیعی منطقه بدلیل انکه رودخانه گهررود از نظر مواد غذایی فقیر بوده و جزو ابهای اولیگوتروف طبقه بندی می شود و ارزش بیو لوژیکی بالایی ندارد و دارای حداقل الودگی است که از لحاظ سیستم ساپروبی میتوان ان را در کلاسه کیفی ۱ اولیگو ساپروب قرار داد و همچنین میزان اب نظم جریان اب شرایط میکروکلیما نوع وسعت زمینهای منابع ملی در اطراف رودخانه برنامه ریزی برای ابزی پروری ماهیان سرد ابی صورت گرفته اما متاسفانه روند بهره برداری در یک چارچوب برنامه ریزی شده طرح مدیریت به اجرا گذاشته نشده است