سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدا مالمیر – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
منصور بیات – استادیار قارچ شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رویا ذکاوتی – مربی میکروبیولوژی دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

آلودگی هوا ناشی از میکروارگانیسم های زنده گاه ممکن است خطرناک تر از آلاینده های شیمیایی محیط ناشی از منابع مختلف صنعتی و خودروها باشد. بیو آیروسل های قارچی جزء میکروارگانیسم ها ی زنده بوده و دارای مواد آلرژن در پیکره شان هستند، اسپور آنها از طریق هوا پخش شده، مدت های طولانی به صورت معلق باقی مانده و با نشستن بر سطوح مختلف منجر به آلودگی می گردد. قارچ ها به خاطر دارا بودن قدرت تطابق با بسیاری از شرایط محیطی، سلامت افراد ناتوان و دچار نقص ایمنی را مورد تهدید قرار داده و منجر به بروز عفونت، آلرژی و حتی مرگ و میر می شوند، به همین دلیل بررسی و شناسایی آنها در محیط های بسته نظیر منازل که مردم قسمت عمده ای از زمان خود را در آنجا سپری می کنند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. از این رو در این تحقیق شهر اهواز به دلیل اقلیم مناسب جهت رشد قارچ ها انتخاب گردید. عملیات نمونه برداری بیوآیروسل ها طی سه فصل زمستان۱۳۸۸، بهار۱۳۸۹ وتابستان ۱۳۸۹ و با استفاده از روش سقوط اسپور در پلیت باز، در ارتفاع تنفسی انجام شد. بر اساس نتایج حاصله ، در مجموع ۱۵ جنس قارچ و ۹۷۴ کلنی بدست آمد که بیشترین تعداد و تنوع گونه های قارچیدر فصل زمستان و به ترتیب مربوط به گونه های پنیسیلیوم، کلادوسپوریوم، آلترناریا و آسپرژیلوس بوده است. همچنین بر همین اساس میان پارامتر های هواشناسی نظیر دما و رطوبت با قارچ ها ارتباط معنی داری وجود داشت