سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زکیه کریمی – دانشجوی سابق رشته مدیریت تلفیقی آفات مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان ر
حمید افضلی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سحر یاسره گلریز – دانشجوی سابق رشته مدیریت تلفیقی آفات مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان ر

چکیده:

پوسیدگی ریشه، ساقه و بوته میری بر اثر گونه های مختلف شبه قارچهای اُاُمیست، از مهمترین عوامل خسارت زا در گلخانه ها و مراکز پرورش گیاهان زینتی و فضای سبز شهرها می باشد. به منظور بررسی این نوع آلودگی از چندین گلخانه در شهرستان مشهد در سال ۸۸ نمونه برداری انجام شد. پس از جداسازی و خالص سازی عوامل بیماریزای قارچی، شناسایی بر اساس کلید‏‏های معتبر قارچ‏شناسی صورت گرفت. اثبات بیماریزایی نیز با روش مایه زنی با گندم آلوده در شرایط گلخانه انجام شد. در نهایت شبه قارچهای Pythium sp.، P. acanthophoron، P. scleroteichum، P. perplexum، P.paroecandrum، P. deliense و Phytophthora citrophthora به ترتیب از گیاهان پوتوس، بگونیا رکس، جعفری، اسپاتی فیلوم، آگلونمای سبز، اشوریا و کردیلین به دست آمد.