سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی
قید – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

خشکسالی ها به عنوان بلایای طبیعی و پدیده های اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف بخصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود و همچون بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیت مناسبی از لحاظ تامین آب قرا رندارد خسارت و اثرات نامطلوب ناشی از خشکسالی به حدی است که بعضی ها خسارت آن را بیشتر از سایر بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله میدانند مدیریت خشکسالی می تواند یکی از اقدامات بسیار موثر در کاهش خسارات خشکسالی باشد. استان خراسان رضوی متشکل از شهرستانهای تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، سرخس، مشهد، گناباد، کاشمر، قوچان، نیشابورمی باشد که مهمترین آن شهر مشهد می باشد برای بدست آوردن خشکسالی باید مقدار نزولات استان خراسان رضوی را جمع آوری نمود با بدست آوردن شاخصهای خشکسالی شاخص spi و داشتن سطح زیرکشت شهر مشهد در گیاه زعفران می توان اثرات خشکسالی را برمحصولات آن استان بررسی کرد.