سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه خاکبازان – کارشناس ارشد منابع آب دفتر مطالعات آب و محیطزیست دانشگاه صنعتی شریف
مریم عمادزاده – کارشناس ارشد منابع آب دفتر مطالعات آب و محیطزیست دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و مسئول دفتر دفتر مطالعات آب و محیطزیست

چکیده:

یکی از نیازهای رشد و توسعه هر کشور دسترسی مناسب به آب است. آب نه فقط برای گسترش شهرها و توسعه صنایع لازم است، بلکه یکی از عوامل توسعه کشاورزی نیز به شمار میآید. تبخیرتعرق یکی از فرآیندهای اساسی هیدرولوژیکی از منظر کشاورزی بوده و میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی برابر تبخیر و تعرق از سطح زمینهای کشاورزی میباشد. از آنجا که آب مصرفی در بخش کشاورزی یکی از اجزای اساسی بیلان آب است، توجه به این پارامتر در برنامهریزی و مدیریت منابع آب و توسعه آبیاری از اهمیت بالایی برخوردار است. شهرستان ورامین که در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق تهران قرار گرفته دارای قدمت کشاورزی بوده و یک مرکز تامین کننده محصولات کشاورزی نه فقط برای تهران بلکه سایر نقاط کشور نیز به شمار میرود. دشت ورامین از پتانسیل های آبی و خاکی بسیار خوبی برخوردار و مستعد کشاورزی بوده و می باشد. لیکن در دو دهه ی اخیر به دلیل برداشت های بی رویه از آبهای زیرزمینی افت سطح آبهای تحت الارضی به طور قابل ملاحظه دیده می شود. در این مقاله ابتدا ضمن توسعه یک مدل بیلان انرژی همانند الگوریتمSEBALتحت عنوانالگوریتمSUTSEBAL آب مصرفی در بخش کشاورزی در دشت ورامین تخمین زده شدهاست.