سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی کیخاصابر – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل, گروه زراعت و اصلاح نباتات
نفیسه مهدی نژآد – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل, گروه زراعت و اصلاح نباتات
مرضیه فرازمند – کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست شناسی سلولی مولکولی

چکیده:

پروتئین های ضد انجمادAFPs پروتئین های شبه عوامل بیماری زایی هستند که در دوره سرما در آپوپلاست برگهای گیاهان مقاوم بهسرمایی نظیر چاودار Secal cereal L تجمع میابند. برای تعیین این که آیا تجمع این پروتئین های ضد انجماد در بین سایرگیاهان مقاوم به سرما نیز رایج است ما محتوای پروتئین عصاره های آپوپلاستی برگ جوی زمستانه Hordeum vulgare L. cv. Tropi و هویج Dacus corrota را که تحت استرس سرمایی قرار گرفته بودند مورد ارزیابی قرار دادیم. پلی پپتید های عصاره برگ این گیاهان استخراج و به کمک الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید از هم جدا شدند تا مشخص شود آیا این گیاهان هم با تجمع پروتئین های شبه عوامل بیماری زا به دماهای پایین پاسخ میدهند. همچنین ما به کمک یک جفت پرایمر تخصصی ژن پروتئین ضد انجمادafp هویج را تکثیر کردیم تا از حضور ایت ژن در گیاه هویج مطمئن شویم. پس مقایسه نتایج حاصل با نتایج قبلی حاصل از تستهای ایمونوبلاتینگ، مشخص شد که سطح بالایی از فعالیت ضد انجمادی در جوی زمستانه درنتیجه سرما دهی در دمای ۴درجه سانتی گراد به مدت ۸-۷ هفته و نیز در طول فصل زمستان وجود دارد.