سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر پورابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ، پژوشکده زیست فناوری ، دانشگاه شیراز
دکترزهره حیدریان – استادیار پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه شیراز

چکیده:

رشد گیاه و بهره وری از آن بطور موثری تحت تاثیر شکلهای مختلف عوامل تنش زای جاندار و غیر جاندار قرار می گیرید. از بین تنشهای غیر زیستی تنش خشکی اثرات محدودکنندگی بیشتری را بر روی رشد و نمو گیاه داشته و گسترش آن نسبت به سایر تنش ها بسیار بالا است . از جمله محصولات شیمیایی مصنوعی می توان بیا آمینو بوتیریک اسید (بابا) ، اشاره کرده ک باعث مقاومت طبیعی و بیان ژنتیکی ژنیهایی که در مقاومت فعال می شوند . در این تحقیق به بررسی مکانیسم مقاومت با استفاده از پیش تیمار با مادهی ی بتا آمینو بوتیریک اسید (بابا) و بیان ژن SPR2 پرداخته شده است . ژن SPR2 از جمله ژنهایی دخیل در تولید اسید لینولیئک بوده . اسید لینولیئک در مسیر سنتز اسید جاسمونیک دخالت دارد ، هنگامی که گیاه با بابا تیمار شد.