سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت معلم آذربای
علیرضا تاری نژاد –
حسن سلطانلو –
سیده ساناز رمضانپور –

چکیده:

گندم یک محصول غذایی استراتژیک در ایران و سرتاسر جهان می‌باشد. بهترین راهکار مدیریتی بیماری بلایت سنبله با عامل (Fusarium head blight) که از مخرب‌ترین بیماری‌های گندم است، استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در این تحقیق از دو رقم فلات و سومایتری جهت بررسی میزان بیان پاسخ‌های دفاعی ژن اگزالات‌اکسیداز-۱ تحت تنش تیمار توکسین (DON) Doexynivalenol استفاده گردید. مایه‌کوبی در مرحله گلدهی انجام شد. نمونه برداری از سنبله‌های آلوده در ۰، ۳؛ ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲ ساعت و ۷ روز بعد ازآلودگی انجام گرفت. استخراج RNA با استفاده از کیت سیناژن و ساخت cDNA بر اساس دستورالعمل شرکت فرمنتاز صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بیان ژن اگزالات اکسیداز-۱ در رقم سومایتری ۶ ساعت بعد از آلودگی بوده و کمترین میزان مربوط به رقم فلات در ۲۴ ساعت بعد از آلودگی بوده است.