سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا زارعی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب ،مدیرامور آبفار روستایی شهرستان نی ری
حیدر دهقانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران ،مدیر عامل شرکت آبفارروستایی استان فارس
مائده السادات رنجبر – کارشناس شرکت آبفارروستایی استان فارس

چکیده:

ارزش طراحی خوب در ساخت مخازن زمان آشکار می شود که اجرای آن با مصا لح با کیفیت وروشهای نوین واستانداردخوب اجرا شده باشد . بدون توجه به مسائل اجرائی ، حتی با بهترین ودقیق ترین طراحی نیز نمی تواند به اهداف طرح که ساخت یک سازه مطلوب در مرحله بهره برداری می باشد رسید.بطوری که تمامی شرایط در ساخت یک مخزن باید در نظر گرفته شود. ساخت و نگهداری مخازنی که برای ذخیره آب قرار می گیرند با توجه به رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری وروستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است . مخازن ذخیره آب یکی از سازه های زیر بنایی عمرانی با درجه ی اهمیت بالا لست وبا توجه به کاربرد این سازه از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد .هدف از احداث مخازن ذخیره آب در سیستم توزیع وانتقال با توجه به اهمیت بهداشت منابع اب از مهمترین برنامه های اجرایی شرکت های آب وفاضلاب بمنظور جلوگیری از شکست احتمالی خط انتقال آب در اثر پمپاِژ مستقیم آب به داخل لوله وازدیاد فشار وکنترل وخنثی کردن نوساتات ساعتی،روزانه وفصلی آب شرب شهرها ومناطق روستایی وهمچنین کاهش هزینه خطوط انتقال وصرفه جویی در قطر لوله ها از محل پمپاژ تا شبکه .،ذخیره سازی آب مورد نیاز مشترکین وتامین وتعادل فشارشبکه می باشد. که با توجه به موقعیت توپوگرافیک مناطق ،پستی،بلندی احداث می شوند.در طراحی مخازن وبمنظور پایداری آنها ، بایستی بدترین شرایط وبحرانی ترین وضعیت مورد بررسی قرار گیرد .و پیشگیری قبل از وقوع بهتر از علاج بعد از واقعه مد نظر گیریم در این مقاله انواع مخازن مورد بررسی واز نظر موقعیت وبعد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.سوالات تحقیق: بهترین روشهای اجرای مخازن ذخیره آب شرب ،تاثیر نقش اقتصادی مخازن روش تحقیق در این روش با بررسی ازمخازن ذخیره آب مناطق روستایی و آزمایش مصالح بکارفته در مخازن مورد بررسی قرار گرفته ومشخص گردید که مخازن ذخیره بتنی نسبت به دیگر مخازن ساخته شده از کیفیت نسبتا مطلوبی برخورداربوده است همچنین از نظر اقتصادی در مناطق پرجمعیت و مناطقی که ازمنابع آب پایداریبرخوردار می باشند احداث مخازن بتنی مقرون به صرفه می باشد. نتیجه گیری با توجه به اینکه مخازن ذخیره آب یکی از سازه های زیر بنایی عمرانی با درجه اهمیت بالا است طراحی ساخت ونگهداری مخازن که برای ذخیره سازی آب شرب مورد توجه قرار می گیرند .وبا توجه رشد فزاینده جمعیت و توسعه جمعیت روستاها وشهرها کیفیت مخازن واستفاده از روشهای نوین در احادث مخازن آب شرب اهمیت بسزایی دارد.و مهمترین اهداف احداث مخازن ذخیره آب در سیستم توزیع وانتقال جهت کنترل وخنثی کردن نوسانات ،جلوگیری از شکستگی خطوط انتقال در اثر پمپاژمستقیم ،کاهش هزینه خط انتقال و صرفه جویی در انتخاب قطر لوله حائز اهمیت می باشد