سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا موسوی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن محسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
علی اکبر دیمیادی – کارشناس محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

چکیده:

افزایش آلودگی آب و خاک باعث ایجاد مسائل و مشکلات زیست محیطی زیادی می شود. از سوی دیگر روش های متفاوت کنترل و تصفیه آلودگی با تکنولوژی های مدرن بوجود آمده است که این روش ها عموماً هزین ههای بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد به نوعی که بعضاً صرفه اقتصادی نخواهد داشت. یکی از روش های مورد استفاده در تصفیه آلودگی های آب و خاک استفاده از گیاهان است که اصطلاحاً گیاه پالایی نامیده می شود. در این روش از گیاهان جهت حذف آلاینده ها از آْب و خاک استفاده می شود. یکی از گیاهان مطرح در گیاه پالایی وتیور Vetiver zizanioides است که ویژگی های منحصر به فرد مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی داشته و مقاومت بسیار بالایی به شرایط نامتعارف نظیر پسا بها و فاضلا بها و همچنین فلزات سنگین دارد. راه اندازی یک سیستم وتیور Vetiver System در تصفیه خانه ها یا موارد مشابه قابلیت بالایی در حذف آلایندگی خواهد داشت و کمک شایان توجهی به حفاظت محیط زیست می نماید. بنابراین پیشنهاد م یگردد در خصوص ورود این گیاه و کشت آن در کشور و را هاندازی سیستم وتیور مطالعات جامع و دقیقی صورت گیرد تا بتوان به نحو مطلوب از توانایی های آن استفاده نمود.