سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رضا رییسی – دانشجو کارشناسی عمران موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
سید محمد رضا میر علایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران _مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
حمیید رضا رییسی – دانشجو کارشناسی معماری موسسه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

گرمایش از کف موضوعی است که هم اکنون در سرتاسر دنیا به قویت دنبال و اجرا می شود اما متاسفانه با وجود اینکه در برخی مناطق کشور سیستم گرمایش از کف مرسوم بوده اکنون اهمیت آن فراموش شده و جایگاه مناسبی ندارد در همین راستا این مقاله بر آن است تا بتواند با طرح مزایای بسیار مهم گرمایش از کف ضرورت پیدایش فصلی جدید در این زمینه را بیان کند با امید به اینکه مسئولین و فعالان دراین بخش همیاری های لازم را جهت فراگیری آن به انجام برسانند. سیستم های نوین گرمایش از کف مشکلات فرایندهای قدیمیرا مرتفع نموده است و این خودگامی مطمئن در اجرا آن می باشد و از طرفی ارزانی این روش سبب بازنگرشی تازه دراین زمینه می ب اشد.