سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

راهکارهای زیادی برای جهت دهی مدیران و اپراتورها برای دستیابی به اهداف کارآمدتر وجود داردکه یکی از آنها مقایسه عملکرد واحد عملیاتی مورد نظر با دیگرواحدهای عملیاتی مشابه در محل ,منطقه یا در سطح بین المللی است .از مهمترین نتایج این روش می توان به تعیین میزان مصرف انرژی و تولید محصولات، شاخصمصرف انرژی برای تعیین نوسانات موجود در میزان شدت مصرف انرژی، تهیه یک الگوی مقایسه ای مناسب و نهایتاً ارائه راهکارهای مناسب و منطقی جهت انجامفعالیتهای مربوط به بهبود راندمان مصرف انرژی اشاره کرد. در پژوهش حاضر، ابتدا شاخص مصرف انرژی در پالایشگاه شازند اراک محاسبه شد، سپس پتانسیلهای صرفه جویی انرژی موجود با استفاده از روش فوق، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی است که با اجرای برخی از راهکارهای ارائهشده، بالغ بر یکمیلیون دلار صرفه جویی در سال قابل دسترسی است