سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام فتاحی – دکترای اقتصاد از کشور آلمان و استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه ترکمان احمدی –
محمد خیری –

چکیده:

یکی از عوامل مؤثر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی توجه به اهمیت انرژی و بهینه سازی آن در دنیای کنونی است . منظور از بهینهسازی انرژی انتخاب الگوی صحیح، ایجاد و بکارگیری روش ها و سیاست های درست در تولید و مصرف انرژی است که موجب کاهش تخریب منابع انرژی و کاهش اثرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر محیط زیست و جامعه میگردد . از اهداف بهینه سازی انرژی در صنایع و مؤسسات مختلف می توان به شناخت کلی در مورد یک صنعت، کاهش هزینه های تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، بهبود بازدهی و کارایی مصرف انرژی اشاره نمود . بخش صنعت بویژه صنعت فولاد یکی از عمدهترین بخشهای مصرف کننده انرژی در کشور می باشد که به دلیل اهمیت بسیار بالای آن کشورهای جهان و از جمله ایران هر کدام به دنبال یافتن جایگاه ویژه ای در تولید این محصول هستند . از میان کشورهای خاورمیانه، ایران با تولید حدوداً ۱۲ میلیون تن در سال ۱۳۸۹ از جمله مهمترین تولیدکنندگان منطقه محسوب میشود. ارائه راه کارهای اجرائی در قالب استانداردهای مدون به تولید و مصرف کنندگان بخش انرژی بویژه صنعت فولاد می تواند یکی از کارآمدترین و ساده ترین راه کارها جهت انتخاب الگوی صحیح و گام گذاشتن در مسیر بهینهسازی انرژی باشد. بر این اساس و در این مقاله سعی شده تا با بحث در مورد صنایع انرژی بری چون فولاد اهمیت این صنعت و آینده آن با تمرکز بر مبحث جدیدی در حوزه بهینه سازی انرژی مورد مطالعه واقع شو د، این مبحث جدید تأثیرات حذف یارانه بر شرکت های فولادی می باشد . در این راستا تدوین استانداردهای مصرف انرژی در دو بخش واحدهای موجود و جدیدالتأسیس، بازنگری استانداردهای مصرف سوخت در صنعت فولاد، حمایت از پروژه – های ممیزی انرژی و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی مورد تأکید قرار گرفتهاند.