سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وریا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ابراهیم اصغری کلجاهی – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز
علی قنبری – دکتری خاک و پی، دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

به منظور بهسازی یا اصلاح خاک، روشهای مکانیکی، هیدرولیکی و شیمیایی مختلفی به کار برده میشوند. با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله نتایج آزمایشات مکانیک خاک و اهمیت سازهها و مسائل اقتصادی و زمانی، بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق با یک ماده تثبیت کننده مثل سیمان یا آهک به عنوان یکی از مناسبترین گزینهها جهت افزایش مقاومت خاک و کاهش نشست پذیری خاک است. در این روش در هنگام پایین رفتن تیغههای اوگر حفاری ساختار اولیه خاک بر هم زده شده و ماده تثبیت کننده همزمان با پایین رفتن و بالا آمدن تیغهها به خاک افزوده میشود. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایههای خاک قبل و بعد از بهسازی به روش اختلاط عمیق با ماده تثبیت کننده سیمان در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز بررسی شده است. نتایج آزمایشات آزمایشگاهی حاصل شده از نمونههای خاک قبل از تثبیت و نمونههای خاک- سیمان بعد از بهسازی دلالت بر کارآمدی و موثر بودن استفاده از این روش جهت تثبیت و بهسازی خاک میباشد به نحوی که با بهسازی خاک، مدول تغییر شکل خاک تا ۸ برابر و مقاومت تک محوری تا ۴ برابر افزایش می یابد.