سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر محمد جواد پورهادی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده هنر ومعماری، واحدتبریز،ایران
محمد رضا خاکزاد – عضو تمام وقت هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایران

چکیده:

بحث انرژی امروزه یکی از مهمترین مسائل در کشور های پیشرفته می باشد برای رسیدن به این مهم که حاصل آن پایداری محیط و همچنین صرفه جویی در منابع ملی می باشد راه کارهای زیادی ارائه شده است. بنای هوشمند، مانند شخصی است با مغز کامپیوتری و سیستم عصبی کابلی با حسگرهای الکترونیکی که مسئول نگهداری، حفظ شرایط و پاسخگویی مداوم و خودکار به تقاضاها (نیازها) ساکنین خود میباشد. ساختمان هوشمند در طول سالها تغییر شکل یافته و توسط صاحبنظران و متخصصین تکنولوژیهای جدید برحسب مورد بکار گرفته شد. علاوه بر هوشمندسازی روند انجام کار اداری ودامنه آسایش مخاطبین،موضوعی است که امروزه مطرح است، به خدمتگیری تدریجی عوامل مصنوعی جهت پاسخگویی به نیازهای ساکنین می باشد. مثلاً عوامل تهویه هوا و تطابق و سازگاری با شرایط محیطی. یک ساختمان اداری با رویکرد هوشمند باید دارای محیط کاری با تکنولوژی پیشرفته و منعطف باشد که شرایط کاری امن، سلامت، آسایش، با دوام، خوشایند و با دسترسی آسان دارا باشد. در این تحقیق در ابتدا بررسی ادارات و تاثیرات عناصر هوشمند سازی در بهبود عملکرد فضا های اداری وتفاوت ساختمان های معمولی ومجهز به سیستم هوشمند در صرفه جویی انرژی مطرح گردیده که با گرد آوری اطلاعات از روش اسنادی و سوابق تحقیق بهره گرفته ایم. نتیجه حاصله هوشمندسازی و ادارات جدید، در جهت هر چه بهتر شدن طراحی فضاهای اداری شده، طراحی هوشمند ادارات، علاوه بر عملکرد مناسب اداری پاسخگو به کنترل مصرف انرژی نگهداری تامین امنیتی، رضایت مندی کارمندان و مراجعان را دارا باشد، عامل اصلی که ساختمان مجهز به سیستم هوشمند و معمولی رامتفاوت ساخته این است که در طول بهره برداری با صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه های راه اندازی سیتسم هوشمند در طول زمان بازگشت پذیر می باشد.