سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید اسماعیل نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران
محمود اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران
امیر شرفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد سازمانها همواره یکی از مسائل مهم مدیریتی می باشد. اینکه واحدها تحت نظر یک سازمان چه عملکردی داشته اند همواره برای مدیران رده بالا و میانی دارای اهمیت بوده است، بطوری که برنامه ریزی آینده سازمان مانند بودجه بندی، تعدیل پرسنل، گسترش یا تجدید واحدها بستگی به عملکرد واحدها دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی بهره وری عوامل تولید بانک ملی با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور عملکرد ۱۱ شعبه از شعب بانک ملی در سطح استان مازندران طی سال های مالی ۱۳۷۶-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بصورت کامل در قالب جدول ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی بررسی از میانگین رشد ۱٫۲ درصد برخوردار بوده است. تغییرات کارایی از دلایل مهم رشد جزئی شعب در این دوره می باشد.